पेशेंट म्हणजे काय? । Patient Meaning in Marathi

पेशेंट म्हणजे काय? । Patient Meaning in Marathi

Patient Meaning in Marathi मित्रांनो तुम्ही पेशंट हा शब्द नक्कीच ऐकला असेल. एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय सल्ला दिला जात असतो तेव्हा त्या व्यक्तीला पेशंट असे म्हटले जाते. परंतु आपल्याच … Read more

Community म्हणजे काय? । Community Meaning In Marathi

Community म्हणजे काय? । Community Meaning In Marathi

Community meaning in Marathi मित्रांनो आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये कम्युनिटी हा शब्द बऱ्याच वेळा आपण वापरतो. परंतु तुम्हाला community या शब्दाचा योग्य मराठी अर्थ माहिती आहे का? यातील बहुतेक … Read more

Patent Meaning in Marathi । पेटंट म्हणजे काय? । Patent Information in Marathi – पेटंट मराठी माहिती

Patent Meaning in Marathi । पेटंट म्हणजे काय? । Patent Information in Marathi - पेटंट मराठी माहिती

Patent Meaning in Marathi मित्रांनो तुम्ही पेटंट हा शब्द बऱ्याच वेळा ऐकला असेल परंतु तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की Patent म्हणजे नक्की काय? Patent चा मराठी अर्थ काय होतो? … Read more

Reimbursement Meaning In Marathi । Reimbursement म्हणजे काय ?

Reimbursement Meaning In Marathi । Reimbursement म्हणजे काय ?

Reimbursement Meaning In Marathi त्यांना तुम्ही कधी ना कधी आणि कुठे ना कुठे Reimbursement हा शब्द ऐकलाच असेल. परंतु तुम्हाला Reimbursement चा नक्की अर्थ काय होतो माहिती आहे का. आपल्यातील … Read more