Best Marathi Letter Writing Format- मराठी पत्र लेखन । Letter Writing In Marathi

Best Marathi Letter Writing Format- मराठी पत्र लेखन । Letter Writing In Marathi

Marathi Letter Writing । मराठी पत्र लेखन । Marathi letter writing format, example मित्रांनो पत्र लेखनाबद्दल तुम्ही नक्कीच ऐकले असेल तर काही जणांनी एकमेकांना पत्र … Read more

व्याकरण : समास व समासाचे प्रकार । Samas in Marathi

व्याकरण : समास व समासाचे प्रकार । Samas in Marathi

Samas in Marathi मित्रांनो मराठी व्याकरण मध्ये समाज आणि समस्यांच्या प्रकारांना अधिक महत्व दिले जाते. भाषा की शब्दांत पासून बनलेली असते ही भाषा बोलत असताना … Read more

क्रियापद : क्रियापद म्हणजे काय? क्रियापदाचे प्रकार । Kriyapad in Marathi

क्रियापद : क्रियापद म्हणजे काय? क्रियापदाचे प्रकार । Kriyapad in Marathi

Kriyapad in Marathi मित्रांनो मराठी व्याकरण मध्ये क्रियापदाला खूप महत्त्वाचे स्थान दिले जाते. एखादे वाक्य पूर्ण होण्यासाठी क्रियापद खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. क्रियापदा शिवाय वाक्य … Read more